Kemia

Epäorgaanisen kemian toiminta


Jotkut kemikaalit, joilla on samanlaiset ominaisuudet, on ryhmitelty kemiallisiin funktioihin.

Kemiallinen toiminta - joukko yhdisteitä, joilla on samanlaiset kemialliset ominaisuudet.

Epäorgaaniset aineet jakautuvat neljään pääryhmään, jotka tunnetaan epäorgaanisen kemian funktioina. Ne ovat: hapot, emäkset, oksidit ja suolat. On myös orgaanisia funktioita, joita ovat hiilivedyt, alkoholit, ketonit, aldehydit, eetterit, esterit, karboksyylihapot, amiinit ja amidit.

Hapot

Happo on mikä tahansa aine, joka tuottaa vettä H + -kationissa. Kun happo joutuu kosketuksiin veden kanssa, se ionisoituu ja vapauttaa H +: ta. esimerkkejä:

HCI + H2O → H+ + Cl-
HF + H2O → H+ + F-
H2SO4 → H+ + SO2-

Happo identifioidaan H +: n läsnäololla kaavan vasemmalla puolella. Happojen pääominaisuudet ovat:

- hapan maku (yleensä myrkyllinen ja syövyttävä);
- johda sähkö vesiliuoksessa (vedessä);
- muuttaa tiettyjen aineiden väriä (happo-emäsindikaattorit, jotka ovat orgaanisia aineita)
- reagoida suolan ja veden perusteella.

Hyödyllisyys

- rikkihappo (H2SO4) - teollisuudessa yleisimmin käytetty kemikaali, joten rikkihapon kulutus mittaa maan teollisuuden kehitystä. Se on syövyttävä ja liukenee hyvin veteen. Sitä käytetään autoakkuihin, lannoitteiden, orgaanisten yhdisteiden tuotantoon, metallien ja seosten (teräksen) puhdistukseen.

Kloorivetyhappo (HCl) - on yksi mahalaukun mahamehun komponenteista. Puhdas HCl on erittäin syövyttävä ja myrkyllinen kaasu. Vesipitoisessa liuoksessa oleva HCl on tukehtunut ja syövyttävä. Sitä käytetään kivi- ja laattalattioiden ja seinien puhdistukseen. Muratiinihappo on epäpuhdas suolahappo.

- fluorivetyhappo (HF) - käytetään alumiinin tuotantoon, lasikorroosioon (autoissa), lasiesineiden koristeluun. Se on erittäin syövyttävä iholle.

- typpihappo (HNO)3) - myrkyllinen ja syövyttävä happo. Käytetään lannoitteiden ja orgaanisten yhdisteiden tuotannossa.