Fysiikka

Lähentyvät linssit


Pallomaisessa linssissä, jolla on lähentyvä käyttäytyminen, toistensa suuntaisesti osuva valo taittuu ottaen suuntiin, jotka yhtyvät yhteen pisteeseen.

Sekä ohut- että paksoreunaiset linssit voivat lähentyä riippuen niiden taitekertoimesta suhteessa ulkoiseen väliaineeseen.

Yleisin tapaus on, että linssillä on korkeampi taitekerroin kuin ulkoisella keskimääräisellä taitekerralla. Tässä tapauksessa esimerkki konvergenssista linssistä on kaksoiskupera linssi (ohuilla reunoilla):

Harvinaisempi tapaus on, kun linssillä on alhaisempi taitekerroin kuin väliaineella. Tässä tapauksessa esimerkki lähentyvästä linssistä on kaksoismurtainen linssi (paksuilla reunoilla):