Fysiikka

Aallon päällekkäisyys (jatkuu)


Kaksiulotteinen aaltopeitto

Kuvittele kaksi pyöreää kaksiulotteista aaltoa, jotka on tuotettu vastaavasti lähteestä F1 ja F2, joilla on yhtä suuret amplitudit ja taajuudet ja jotka ovat vaihejärjestyksessä.

Harkitse aiheutettujen häiriöiden scheming-muotoa seuraavasti:

Kuviossa vasemmalla aallolla on harjanteet, joita edustavat mustat jatkuvat viivat ja laaksot punaisilla katkoviivoilla, ja oikeassa aallossa on harjat, joita edustavat vihreät jatkuvat viivat ja laaksot sinisillä katkoviivoilla.

Täytetyt ympyrät edustavat rakentavan häiriön pisteitä, ts. Missä aaltojen amplitudit summataan.

Tyhjät ympyrät edustavat tuhoisia häiriökohtia, ts. Missä amplitudi vähennetään.