Fysiikka

Termodynaamiset kaavat


Termodynamiikka on fysiikan alue, joka tutkii energiansiirtoja.

Tässä on luettelo tämän sisällön kaavoista.

Sisäinen energia
Sisäinen energia

Sisäinen energian variaatio

Kaasun työ
Kaasun työ

Kaasun käyttäminen vakiopaineessa

Kaasun käyttö vakiona lämpötilassa

Kaasun käyttäminen vakiona
Kaasun työ adiabaattisessa muutoksessa

Termodynaamiset lait
Termodynamiikan ensimmäinen laki

Termodynamiikan toinen laki

"Lämpö ei voi spontaanisti virtaa alemman lämpötilan kappaleesta korkeamman lämpötilan kappaleeseen."

"On mahdotonta rakentaa konetta, joka toimii termodynaamisessa jaksossa ja muuntaa kaiken vastaanotetun lämmön määrän työhön."

"Entropia ei voi vähentyä suljetussa järjestelmässä."

Lämpökoneets
Työ lämpökoneella

Lämpökoneen saanto

Carnot sykli
Työ Carnot Cycle -työkalulla

Carnot-koneen saanto


Video: Termodynaamiset suureet (Kesäkuu 2021).