Fysiikka

Torricellin yhtälö


Toistaiseksi olemme tuntenneet kaksi tasaisesti vaihtelevan liikkeen yhtälöä, joiden avulla voimme yhdistää nopeuden tai siirtymän vietettyyn aikaan.

Käytännölliseksi on löytää toiminto, jossa on mahdollista tietää huonekalun nopeus tuntematta aikaa.

Tätä varten käytämme kahta jo tunnettua aikatoimintoa:

(1)

(2)

eristämällä itseäsi T kohdassa (1):

korvaa T kohdassa (2) meillä on:

Pelkistäminen yhteiseksi nimittäjäksi:

Esimerkki:

(UFPE) Luoti, joka liikkuu skaalausnopeudella 200m / s, kun se tunkeutuu seinälle kiinnitettyyn puukappaleeseen, hidastuu pysähtymiseen. Kuinka kauan luodin kesti liikkua lohkon sisällä, jos sen sisällä kuljettu kokonaismatka oli 10 cm?

Vaikka ongelma vaatii ajan, jonka luoti otti, millä tahansa ajan funktioilla on oltava kiihtyvyys, jotta se voidaan laskea Torricelli-yhtälöllä.

Huomaa, että yksiköt siirrettiin SI: lle (10 cm = 0,1 m)

Sieltä voit laskea käytetyn ajan: