Fysiikka

Massan ja energian vastaavuus


Harkitse uudelleen levossa olevaa vartaloa. On mahdollista osoittaa, että sen lepomassa m0 vastaa sisäistä energiaa E0, ilmaistuna:

Reaktiot, jotka vapauttavat energiaa, tekevät niin massan menetyksen vuoksi, joka muuttuu energiaksi.

Esimerkiksi aurinkoenergia tulee reaktiosta, jota kutsutaan ydinfuusiojossa vetyydyt assosioituvat muodostamaan heeliumytimen. Vapautuneen energian menetyksistä johtuen heliumin massa on kuitenkin hiukan pienempi kuin vetyydinten massojen summa.

Toinen esimerkki ydinfuusion käytöstä tapahtuu atomipommin räjähdyksessä. Tämä johtaa meidät päätelemään, että massa on energian muoto.

Jos runko liikkuu suhteessa kehykseen, jossa sillä on lepomassa m0, kokonaisenergia voidaan saada lausekkeella:

M on kehon relativistinen massa, jonka antaa:

Joten kokonaisenergia ja on kehon lepoenergian summa, ja0, kineettisen energian avulla jaC:Video: FY8 Massa vastaa energiaa E=mc2 (Kesäkuu 2021).