Fysiikka

Bohr Atom


Atomissa elektronit ovat eri energian tasoilla. Alempien energiatasojen elektronit ovat lähempänä ydintä; ne, joilla on korkeammat energiatasot, ovat kauempana ytimestä.

Alla olevassa kuvassa on atomi, jonka elektronit ovat eri energiatasoilla. Jotta tason 1 elektroni voisi siirtyä tasolle 2, meidän on annettava sille jonkin verran energiaa, koska ydin kohdistaa houkuttelevan voiman tähän elektroniin.

Siten tasolla 2 elektroni on korkeammalla energian tasolla kuin silloin, kun se käytti tasoa 1.