Fysiikka

Sähköodynaamiset kysymykset


Sähköteho

1. 100 W: n lamppu valmistetaan toimimaan 220 V: n verkossa.

a) Mikä on tämän lampun hehkuvastus?

Käyttämällä vastus- ja tehoyhtälöitä:

b) Mikä virta kulkee sen läpi normaaleissa tilanteissa?

Normaalitilanteissa lampun virta on verrannollinen sen resistanssiin ja jännitteeseen, ja se voidaan laskea kahdella tavalla:

c) Mikäli tämä lamppu olisi kytketty päälle 110 V verkkojännitteessä, mikä olisi sen teho?

Jos lamppu kytketään päälle verkossa, jonka jännite on muu kuin nimellisjännite, ainoa määrä, mikä olisi säilyy olisi vastus, koska se riippuu vain sen valmistuksesta. Lamppu toimisi kuitenkin vain, jos jännite oli alle 220 V, koska jos se oli pidempi, lampun hehkulanka rikkoutuu, joten jos lamppu kytketään päälle 110 V: lla: