Fysiikka

Sähkömagneettinen induktio


Kun johtimen sulkema alue kärsii magneettisen induktion vuon vaihtelusta, a sähkömoottorivoima (fem) tai jännitys. Jos liittimet on kytketty sähkölaitteeseen tai virtamittariin, tämä sähkövoima tuottaa virran, jota kutsutaan indusoitu virta.

Tätä ilmiötä kutsutaan sähkömagneettiseksi induktioksi, koska sen aiheuttaa magneettikenttä ja se tuottaa sähkövirtoja.

Indusoitu virta on olemassa vain niin kauan kuin virtauksessa on vaihtelua induktorivirtaus.