Fysiikka

Vastukset yhdistys


Piirissä on mahdollista järjestää kytkettyjä vastusjoukkoja, joita kutsutaan vastusyhdistyksiksi. Tämän yhdistyksen toiminta vaihtelee vastuksien välisen yhteyden ja sen mahdollisten tyyppien mukaan: sarjassa, samanaikaisesti ja sekoitettu.

Sarjayhdistys

Vastusten kytkeminen sarjaan tarkoittaa niiden kytkemistä yhdelle tielle, toisin sanoen:

Koska sähkövirran läpi on vain yksi tapa, se ylläpidetään koko piirin ajan. Kunkin vastuksen potentiaaliero vaihtelee resistanssin mukaan, joten ensimmäistä ohmin lakia noudatetaan, joten:

Tämä suhde voidaan saada myös piirianalyysillä:

Siten piirin aloitus- ja lopetuspisteiden potentiaaliero on yhtä suuri kuin:

Tätä lauseketta analysoitaessa, koska kokonaisjännite ja virran voimakkuus ylläpidetään, voidaan päätellä, että kokonaisvastus:

Eli yksi tapa tehdä yhteenveto ja muistaa sarjapiirin ominaisuudet on:

Stressi (ddp) (U)halkeaa
Virran voimakkuus (I)on konservoitunut
Kokonaisvastus (R) kussakin vastuksessa olevien vastusten algebrallinen summa.


Video: Rulettipöytä päättää kuka juo ja minkä shotin SHOTTIRULETTI osa 2 (Kesäkuu 2021).