Fysiikka

Lämpömittaussovellukset


Lämpömittaus on fysiikan haara, joka tutkii lämpötilaa ja ajan mittaan keksittyjä asteikkoja.

Lämpötilan tutkimuksen takia lämpötilan mittauslaitteiden, kuten elohopealämpömittarien, tulisi olla…

Lämpömittaus on kehittynyt paljon viimeisen kahden vuosisadan aikana mikroskooppisten tutkimusten ansiosta, joita on kehitetty siitä lähtien. Aikaisemmin makroskooppista tietoa laajennettiin ja muutettiin, jotta kaikki teorioiden puutteet voitaisiin ratkaista.