Kemia

Kemian sanakirja


Onko sinulla kysymyksiä kemiallisen termin merkityksestä?

Katso sitten sanakirjamme! Valitse haluamasi kirjain alla.

A, B, C, D, E, F, G, H, I - K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W - Z

LIITTYVÄ VASTUU
LIITTYVÄ VASTUU
KOHTEISET SOPIMUS
aktinidien
STEEL
RUOSTUMATON TERÄS
supistava
SÄHKÖINEN TARKASTUS
ALKALINE
MAA ALKALIINI
ALCHEMY
ALCHEMIST
ALUMINIUM (Al)
PERUSTEEN ANALYYSI
ANGSTRONG
ANGLE
ANTIMON (Sb)
poolittomat
ILMAILMA
ARGON (ilma)
Arseeni (As)
ASTATO (At)
SÄHKÖSTATTINEN HENGITYS
ACID
Boorihappo
Hiilihappo
SYANIDRIhappo
Kloorihappo
Fluorihappo
Fosforihappo
MURIATIHAPPAT
Typpihappo
SULFIDRIhappo
Rikkihappo
RASPASAVUOSINEN tupakointi
VESI
TISLATTU VESI
MINERALIVESI
Juomavettä
Lämpövesi
HYDROITTU ALKOHOLI
Atom
anioni
BALANCING
BASE
Barium (Ba)
BELLY (Ole)
Natriumbikarbonaatti
BISMUTO (Bi)
BORO (B)
BROMO (Br)
BRONZE
kalkogenidit
LÄMMITYS
HEAT
ERITYISlämpö
ENERGIAKERROS
Arvonkerros
KALKUMIKARBONAATTI
Natriumkarbonaatti
Hiili (C)
hoitotuotteita
KALCIUM (Ca)
kationi
SPIN
CENTRIFUGE
YKSIKKÖSOLLA
Cesium (Cs)
LEAD (Pb)
Natriumkloridi
Kloori (Cl)
STP
LIUKOISUUDEN KOEFICIENTTI
STOKIOMETRINEN KOEFICIENTTI
kolloidi
COMBUSTION
POLTTOAINEEN
YRITYSKESKITTYMÄ
YHTEINEN keskittyminen
KESKITTÄMISTÄ
CONDENSATION
MAA RUNKO
CRYPTON (Kr)
CRYSTAL
Liukenevuuskäyrä
dekantoimalla
Demokritos
TIHEYS
Absoluuttinen tiheys
tislaus
RAKASTETTU TISLAUS
dihappo
DIBASE
LAIMENTAMINEN
laimennettu
THIN
Hiili-dioksidi
Rikkidioksidi
dipolien
Dipoli-induced
Dipoli-permanent
hajottaa
WINDING
Fraktioitu liukeneminen
kiehuvan
KEMIALLINEN ELEMENTTI
SIIRTYMÄELEMENTIT
ULKOISET SIIRTYMISELEMENTIT
SISÄISET SIIRTYMISELEMENTIT
EDUSTAJAT
ELETROAFINIDADE
SÄHKÖINEN NEGATIVITEETTI
ELETROPOSITIVIDADE
electrosphere
ELECTRON
ILMAINEN SÄHKÖ
ELIXIR
HETTO
ENERGIA
KINETINEN ENERGIA
SÄHKÖTÖ
VALON ENERGIA
MEKAANINEN ENERGIA
MAHDOLLINEN ENERGIA
ÄÄNENERGIA
TERMINEN ENERGIA
RIKKI (S)
CLAPEYRON-VAKIOINTI
IDEAALINEN KAASUVAIHE
KEMIALLINEN YRITYS
RASVAVASTU
FYSIKAALISET VALTIOT
TIN (Sn)
stoikiometria
VAHVA (herra)
HAIHDUTUS
HAIHDUTUS
PERHE
BORO-PERHE
HIILIPERHE
TYHJEN PERHE
PHASE
SUODATUSTA
Flamel
höytälöityminen ehtii
FLUOR (F)
LONDONIN VOIMA
VAN DER -seinien voima
fotosynteesi
KESKILAAVA MALLI
LEWIS FORMULA
SÄHKÖINEN MALLI
RAKENNEMUOTO
VÄHIMMÄISVAATIMUS
MOLEKULAARINEN kaava
KEMIALLINEN kaava
KOKO (P)
fotoni
MOLAARIN MAKSU
RANSKAN (Fr)
KEMIALLINEN TOIMINTA
FUSION
RAKASTETTU SULAUTUMINEN
Jalokaasut
KAASUMAISTEN
Gallium (Ga)
ICE
MOLEKULAARINEN GEOMETRIA
Saksa (Ge)
GEYSER
gluoni
GROUP
halogeenit
HELIO (Hän)
hybridisaatio
halogeenivetyhappoja
HYDROGEN
hydrosfäärin
LIUKENEVA
hydroksyyli
ALUMINIUMhydroksidi
Ammoniumhydroksidi
KALCIUMhydroksidi
Magneesiumhydroksidi
KALANSSIhydroksidi
Natriumhydroksidi
Natriumhypokloriitti
sekoittumaton
VÄRITÖNTÄ
hajuton
mauton
LIUKENEMATON
IODO (I)
ilmanpainekäyristä
isotonisia
ISOTOOPPIEN
Intialainen
ION
lantanidit
BRASS
LAVOISIERIN LAIN
VASTUULLINEN LAIN
HENKILÖSTÖ
jauhatus-
APOLAARIYHTEYS
KOKOLENTTIYHTEYS
AKTIIVINEN KOKOLENTTIYHTEYS
Normaali kovalenttiyhteys
Kaksinkertainen kytkentä
SAMAKAARINEN YHTEYS
INTRAMOLEKULAARINEN YHTEYS
IONIYHTEYS
METALLINEN YHTEYS
PI-YHTEYS
POLAR-YHTEYS
KEMIALLINEN YHTEYS
SIGMA-YHTEYS
Yksinkertainen kytkentä
TRIPLEYHTEYS
VEDENYHTEYDET
METALLISET SEOSTEET
LINEAR
nesteytyslaitokset
NET
LITIUM (Li)
MAGNESIUM (Mg)
Elektronien meri
ATOMIPASTA
ERITYINEN PASTA
MOLEKULAARINEN PASTA
Mendelejev
Painotettu keskiarvo
SUORITUSMENETELMÄ
MIX
Heterogeeninen seos
HOMOGEENIN MIX
sekoittuva
MOL
molaarisuus
MOLECULE
APOLAARIN MOLEKULI
Polaarimolekyyli
Monohappo
MONOBASE
Hiilen monoksidi
MOSELEY
NEON (Ne)
Typpi (Ni)
ENERGIATASO
normaalius
CORE
ATOMINUMERO
AVOGADRO-NUMERO
MASSENUMERO
ORBITAL
oksihapot
Happi (O)
Amfoteerinen oksidi
Happoksidi
Kalsiumoksidi
Vetyoksidi
Sinkkioksidi
Rautaoksidi
Rautaoksidi
NEUTRALOKSIDE
oKSIDIT
PERUSOksidit
PARTICLE
FILOSOFALIKIVI
seulonta
FREQUENCY
KAUDEN
PEROXIDE
PAINO
PYRAMID
POLAR
polyhaposta
PUOLA (Po)
VEDISILAT
Kiehumispiste
VASTAAVUUSPiste
SULAUTUMISPiste
KALANSSI (K)
IONISOINTI MAHDOLLINEN
PPT
saostua
PAINE
PAINE
PAULIN POIKKEAMISEN PERIAATE
PASCALIN PERIAATE
TUOTTEET
APERIODISET OMINAISUUDET
MÄÄRÄAIKAISET OMINAISUUDET
QUANTUM
kvarkkien
RADON (Rn)
Atomic Ray
RADIO (Ra)
RE-sublimaatio
LISÄRAKENTAMINEN
ANALYYSIEN REAKTIO
RAJOITTAMISEN REAKTIO
SIIRTYMÄN REAKTIO
Kaksinkertainen reaktio reaktio
NEUTRALISOINTIRAKTI
Yksinkertainen reagointivaihto


Video: Kemiantekniikan opiskelu - Saara Laamanen - Kemiantekniikka, LUT (Kesäkuu 2021).