Kemia

Sisällön sisältö


Napsauta haluttua aiheen nimeä nähdäksesi sen sisällön.

VESI
Vesi planeetalla
Fysikaaliset tilat
Vesisykli
Komponenttien erottaminen
Päätyypit
Vesi liuottimena
Tiheys ja kelluvuus
paine
Vesi ja elämä
Vedenkäsittely
sairaudet
AR
ilmapiiri
Ilmakoostumus
palaminen
Ilmaominaisuudet
Sääennuste
Ilma ja terveys
YMPÄRISTÖN SÄILYTYS
Vesiympäristön säilyttäminen
Ilmakehän ilman säilyttäminen
Ympäristöjen säilyttäminen
Ympäristön tutkiminen
Perusvedenpuhdistus
Kansanterveys
TOIMENPITEET
Fyysiset määrät
Kansainvälinen järjestelmä
AINEEN PERUSTAMINEN
atomi
ioni
Isotoopit, isobaarit ja isotonit
Kemialliset alkuaineet ja symbolit
Atomimassa
Jaksollinen taulukko
MATERIAALI JA ENERGIA
Aine ja seos
Keho ja esine
Kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt
Materiaalin ominaisuudet
Energiatyypit
KEMIALLISET YHTEYDET
Noble Gas Stability
Ionisidos
Kovalenttinen liimaus
Metallinen liitos
OCTETO-TEORIA
Kemiallisten sidosten polaarisuus
Molekyylipolariteetti
SAMAKAISET YHTEYDET
SAMAKARAISET VAIHTEET
Vedosillat
Dipoli-dipoli
Lontoon joukot
MOLEKULAARINEN GEOMETRIA
lineaarinen
kulmikas
Tasomainen trigonal
pyramidin muotoinen
tetraedrielementtiverkossa
KEMIALLINEN AINE
luokitus
Fysikaaliset tilat
Vaiheet ja kuvaajat muuttuvat
Allotropia
SEOKSET
Aine ja seos
Järjestelmät ja vaiheet
Seoksen erottaminen
KEMIALLISET REAKTIOT
Kemiallinen yhtälö
tasapainotus
Kemiallisen yhtälön nopeus
Kemiallisten reaktioiden tyypit
Lavoisierin laki
Proustin laki
RADIOAKTIIVISUUS
Säteilevä hajoaminen
Decay and Half Life
Vaikutukset organismeihin
JOHDANTO TUTKIMUKSEEN
Mikä on kemia
Aine ja aine
Aineen fysikaaliset tilat
Vaiheet ja kuvaajat muuttuvat
Allotropia
Seoksen erottaminen
ATOMIAMALLIT
Dalton
Thompson
Rutherford
Bohr
Schrödingerin
Broglie
Epävarmuusperiaate