Kemia

Yhteinen pitoisuus (C)


Liuoksen yleinen pitoisuus on liuenneen aineen massan grammoina ja liuoksen tilavuuden välinen suhde litroissa.

missä:
C = yleinen pitoisuus (g / L)
m1 = liuenneen aineen massa (g)
V = liuoksen tilavuus (L)

Esimerkki:
Mikä on yleinen konsentraatio g / l 3L-liuoksessa 60 g NaCl: n kanssa?


Yleinen pitoisuus eroaa tiheydestä, vaikka kaava on samanlainen. Katso ero:

Tiheys on aina ratkaisu, joten:

Yhteisen pitoisuuden ollessa vain mliuenneen aineeneli m1.


Video: Building Dynamic Web Apps with Laravel by Eric Ouyang (Kesäkuu 2021).