Kemia

Liukoisuuskäyrät


Nämä ovat kaavioita, jotka esittävät aineiden liukoisuuskertoimien vaihtelua lämpötilan funktiona.

Katso kaliumnitraatin liukoisuuskertoimet 100 g: aan vettä.

Näistä tiedoista on mahdollista koota liukoisuuskäyrä.

Lämpötila (° C)

(g) KNO3 / 100 g vettä

0

13,3

10

20,9

20

31,6

30

45,8

40

63,9

50

85,5

60

110

70

138

80

169

90

202

100

246

Mihin tahansa pisteeseen päälle liukoisuuskäyrän kohdalla ratkaisu on tyydyttynyt.
Mihin tahansa pisteeseen ylös liukoisuuskäyrän kohdalla ratkaisu on ylikyllästetty.
Mihin tahansa pisteeseen alla liukoisuuskäyrän kohdalla ratkaisu on tyydyttymätön.