Kemia

Stoikiometria


Stökiometria on osa kemiaa, joka tutkii elementtien osuuksia, jotka yhdistyvät tai reagoivat.

Atomimassa (u)

Se on atomin massa mitattuna atomimassan yksiköinä (u). Atomimassa osoittaa kuinka monta kertaa tarkasteltava atomi on raskaampaa kuin isotoopin 12C.

Luonnossa melkein kaikki elementit ovat seoksia niiden isotoopeista, joilla on erilaiset massaprosentit. Näitä prosenttimääriä kutsutaan suhteellisiksi määrinä. Katso kloorin suhteellinen määrä:

isotooppi

Suhteellinen runsaus

Atomimassa

35cl

75,4%

34 969 u

37cl

24,6%

36,966 u

Kloorin atomismassa, joka esiintyy alkujaksojen taulukossa, on näiden massojen painotettu keskiarvo. Laskenta suoritetaan seuraavasti:

Katso vetyisotooppien prosenttimäärä luonnossa:

11H

12H

13H

99,9%

0,09%

0,01%

vety

deuterium

tritium

Aikaisemmin käytettiin termiä "atomipaino", mutta tätä termiä tulisi välttää. Elementtien atomimassojen määrittämiseksi käytetään laitetta, jota kutsutaan massaspektrometriksi.