Kemia

Kemiallinen kinetiikka (jatkuu)


Aktivointienergia (syö)

Se on vähimmäisenergia, joka reagensseilla tarvitaan kemiallisen reaktion käynnistämiseksi. Tätä vähimmäisenergiaa tarvitaan aktivoidun kompleksin muodostukseen.

Mitä suurempi aktivointienergia, sitä hitaampi reaktio, koska se lisää prosessin vaikeutta. Mitä pienempi aktivointienergia, sitä pienempi energian "este", sitä tehokkaammat törmäykset ja siten nopeampi reaktio.

Endotermiset ja eksotermiset kuvaajat aktivointienergiaa varten

Aktivointienergia vaihtelee kemiallisen reaktion tyypin mukaan. Endotermisissä reaktioissa se on suurempi kuin eksotermisissä reaktioissa.

                

missä:

endoterminen


Lähde: //luizclaudionovaes.sites.uol.com.br/enerat1.gif

eksoterminen


Lähde: //luizclaudionovaes.sites.uol.com.br/enerat1.gif