Kemia

Monomeerista materiaaliksi

Monomeerista materiaaliksiWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Muovituotannon reaktioiden luokittelu

Polymeerimolekyyli tai makromolekyyli koostuu monista pienistä toistuvista yksiköistä, monomeerin rakennuspalikoista. Jättiläisten molekyylien muodostuminen on mahdollista hyvin eri tavoin, riippuen perusrakennuspalikista ja kasvun laukaisevasta prosessista. Sekaannusten välttämiseksi tässä käytetään kuvailevia ja selkeitä termejä "ketjupolymerointi" ja "vaihepolymerointi", jotka ovat lähellä anglosaksista käyttöä tai klassista polymerointia ja polykondensaatiota / polyadditiota.

Ketjupolymeroinnin tai -polymeroinnin tapauksessa tämän määritelmän mukaan monomeeri viritetään aktiivisella lajilla (radikaali, anioni tai kationi tai katalyyttilaji). Tämä laukaisee kasvun, eli uusien monomeerimolekyylien lisäämisen.

Vaihereaktiot eli polykondensaatio ja polyadditio etenevät analogisesti matalan molekyylipainon kemian kondensaatio- ja additioreaktioiden kanssa, paitsi että tässä on mukana bifunktionaalisia tai polyfunktionaalisia molekyylejä, jotka puolestaan ​​muodostavat suurempia bifunktionaalisia tai polyfunktionaalisia molekyylejä. Polykondensaatiossa vapautuu pienimolekyylisiä yhdisteitä, esimerkiksi vettä, kun taas polyadditio etenee ilman sivutuotteiden muodostumista.

Välilehti 1
Reaktiotyyppien luokittelu
kuvausKetjun kasvun tyyppiAlivaiheet
Ketjupolymerointiradikaali, ioninen, koordinoivaP.n*+M.P.n + 1*AloitaGrowthPeruuta siirto
VaihepolymerointiPolykondensaatio, polyadditioP.n+P.mP.m + n+XP.n+P.mP.m + nkasvu

P.n*= aktiivinen polymeeri, jonka ketjun pituus on nP.n,P.m,P.m + n= bifunktionaalinen ketjumolekyyli, jonka ketjun pituus on n, m, m + n, n tai m = 1, 2 jne. X = pienen molekyylipainon kondensaatiotuote