Kemia

Mittayksiköt


Aine, kehon tai aineen sekä energia voidaan arvioida kvantitatiivisesti. Jokainen ominaisuus, joka voidaan kvantifioida, muodostaa a fyysinen suuruus.

Fyysinen suuruus

Pituus, massa, lämpötila, aika, tilavuus, lujuus, aineen määrä jne. Nämä määrät arvioidaan yleisesti hyväksyttyjen mittayksiköiden avulla ja jokaisella yksiköllä on tunnus.

Esimerkiksi m Mittarin symboli. Määrä voidaan ilmaista luvulla ja mittayksiköllä. Esimerkki: 25 ° C, 100 m.

Mittayksikköjärjestelmät

Yksikköryhmä tunnetaan mittayksikköjärjestelmänä. Käytetyin on SI (kansainvälinen yksikköjärjestelmä). Huomaa SI-yksiköt:

suuruus

YKSIKKÖ NIMI

SYMBOLI

massa

kilogramma

kg

pituus

mittari

m

aika

toinen

s

sähkövirta

ampeeri

lämpötila
termodynamiikka

Kelvin

K

alue

neliömetri

m

paine

pääsiäis-

pa

vahvuus

Newton

N

valon voimakkuus

kandela

CD

aineen määrä

mol

mol

nopeus

metriä sekunnissa

m / s

teho

joule

J

sähköjännite

voltti

V

tilavuus

kuutiometri

teho

watti

W